• ADVANCE can help you find your dream Career
  • Training & Team Building ... make your business better
  • ADVANCE Consultancy
  • ADVANCE Human Resources at is Best

Human Resource

Onze ervaring en aanpak leidt tot een praktisch en doeltreffend advies. Wij beschikken daartoe over een aantal professionele en ervaren P&O adviseurs met specialistische kennis op deelgebieden van het vakgebied. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op strategische partners op het gebied van information technology, actuariële diensten, fiscaliteit, financiële- en loonadministratie, executive coaching en team facilitatie.

ORGANISATIEONTWIKKELING EN -VERANDERING

Het bedrijfsleven moet steeds vaker en sneller inspelen op veranderingen op de markt. Dit stelt hoge eisen aan het competentie­niveau van de medewerkers alsook aan de flexibiliteit in de personele bezetting. Commerciële, financiële en logistieke zaken bepalen meestal de discussies over het inspelen op de markt­veranderingen, terwijl men de gevolgen voor de medewerkers nogal eens onderschat. Het uit- of afstellen van impopulaire personeels­aangelegenheden kan de organisatie echter duur komen te staan.
ADVANCE adviseert en coacht organisaties die toe zijn aan veranderingen in organisatiestructuur, personeelssamenstelling, werktijden, en dergelijke. Daarbij kunnen wij u tevens enige specialistische zaken uit handen nemen zoals het opstellen van documentatie en correspondentie met externe instanties alsook het bemiddelen in veranderings- en outplacement trajecten.

FUNCTIEBESCHRIJVING EN –WAARDERING

Zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij een eerlijke beloningsstructuur, gebaseerd op de waarde die de functie vertegenwoordigt binnen de organisatie. Toch blijkt in de praktijk dat veel salarissen zijn gebaseerd op dienstjaren, loyaliteit en/of adhoc beslissingen in het verleden. Na verloop van tijd leiden inconsistente belonings stelsels nogal eens tot onvrede onder de werknemers en onduidelijkheid onder het management. Een goed en consistent beloningsstelsel begint bij een duidelijke functiesystematiek. ADVANCE biedt ondersteuning bij het doorvoeren van zo’n systematiek of ontwikkelt samen met de organisatie een in-house systeem dat perfect aansluit op de specifieke functiekenmerken en bedrijfscultuur. Wij bouwen voor u een praktisch systeem dat de mogelijkheid biedt de juiste waarde van de functies in de organisatie te bepalen.

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSSYSTEMEN

Periodieke functioneringsgesprekken en jaarlijkse beoordelingsgesprekken scheppen duidelijkheid tussen werkgever en werknemer over de wederzijdse verwachtingen en tevredenheid. In theorie althans, want de praktijk is vaak anders. Systemen blijken nogal al eens te complex en meer gericht op het beheersen van de jaarlijkse salaris­verhogingen dan op de motivatie en ontwikkeling van medewerkers. ADVANCE ontwikkelt simpele en doeltreffende systemen die de organisatie een instrument bieden om de prestatie van werknemers objectief te meten en tevens de aspecten van motivatie en competentie-ontwikkeling adresseren. Uiteraard gaat de implementatie van deze systemen hand in hand met training en coaching van de betrokken leidinggevenden.

ARBEIDSREGLEMENTEN

Een duidelijk overzicht met alle regels, procedures en afspraken ten aanzien van personeel kan veel hoofdpijn voor­komen. In een arbeidsreglement vinden werknemers en managers antwoorden op alle dagelijkse en minder dagelijkse vragen, zoals ziektemelding, werkroosters, vakantieaanvragen, pensioenregeling, bonusregelingen, beoordelings­gesprekken, enzovoorts. ADVANCE stelt voor uw organisatie een arbeidsreglement samen dat voldoet aan uw wensen alsook de wettelijke bepalingen en beperkingen. Het reglement kan worden geschreven in het Nederlands, Engels, Papiamento en Spaans. Het resultaat is een aantrekkelijk reglement dat door werknemers ook daadwerkelijk wordt gelezen.

COMPENSATION & BENEFITS

De ideale combinatie van salaris en secundaire voorwaarden motiveert en behoudt de beste werknemers. Zij zijn immers cruciaal voor het behouden van de ‘competitive edge’ van een organisatie. Aan de andere kant zouden door ditzelfde systeem de matige presteerders moeten worden aangespoord hun prestatieniveau te verbeteren dan wel de eer aan henzelf te laten. ADVANCE kan u bijstaan in het ontwikkelen van een arbeidsvoorwaardensysteem (inclusief salariëring, secundaire voorwaarden, incentives, bonussysteem, enz..) dat zowel competitief is binnen de markt alsook betaalbaar blijft voor de organisatie. Idealiter bouwen wij hierbij voort op de functieclassificatie die volgt uit de bovenbeschreven functiewaardering.

PERSONEELS INFORMATIE SYSTEEM

Op veel personeelsafdelingen wordt de administratie nog handmatig gedaan, waardoor het analyseren van ontwikkelingen en trends in het gehele (of gedeeltelijke) personeelsbestand zo’n tijdrovende bezigheid is dat men hier in de praktijk maar niet aan begint. Waardevolle personeelsinformatie wordt in de dagelijkse management informatie en beslissingen dan over het hoofd gezien. Het gebruik van een Personeels Informatie Systeem maakt het mogelijk om belangrijke HR informatie snel beschikbaar te hebben voor een ieder die dit nodig heeft. ADVANCE begeleidt organisaties in het identificeren van de personeelsinformatie-behoeften en het zoeken en vinden van een geschikt en betaalbaar systeem (pakketselectie). Waar nodig schakelen wij onze ICT business partner in. Wij begeleiden u vervolgens intensief bij de implementatie van het systeem alsook de training van de medewerkers en managers in het gebruik hiervan.

Our Address

Wayaca 31 A Oranjestad,

Aruba Tel: (297) 583-1338 Fax: (297) 583-8250