• ADVANCE can help you find your dream Career
  • ADVANCE Consultancy
  • Training & Team Building ... make your business better
  • ADVANCE Human Resources at is Best

Seminar: De zin en onzin van assessments

Written by advance on . Posted in Uncategorized

De zin en onzin van assessmentsBinnen Arubaanse organisaties worden persoonlijkheidsassessments reeds lange tijd gebruikt in het proces van selectie van externe kandidaten bij het vullen van een vacature. De laatste jaren is er ook een positieve trend ten aanzien van assessments van interne kandidaten in het proces van carrièregroei  en ontwikkeling. Het assessment vormt daarmee een steeds populairder instrument binnen de HR- instroom en doorstroom processen.

Het gebruik van het assessment instrument wordt soms echter ook minder effectief of zelfs onnodig toegepast. Waardevolle inzichten en aanbevelingen over een kandidaat blijven dan ongebruikt.  Daarnaast  kan onjuist gebruik van het assessment- instrument leiden  tot frustratie bij  de kandidaat of  de organisatie.

Op 4 oktober organiseren wij een kort seminar waarbij wij u graag meenemen door de ‘best practices’ van assessments en delen wij met u 15 jaar aan opgedane kennis en ervaring binnen een grote verscheidenheid aan Arubaanse organisaties (profit en non-profit). We zullen ons hierbij met name richten op assessments voor leidinggevende- en managementfuncties.Gedurende dit seminar zult u als Manager en/of HR- professional waardevolle inzichten verkrijgen, op basis waarvan u nog beter in staat zult zijn effectief met  assessments binnen het  instroom- en doorstroomproces om te gaan. Als werkgever dient u tenslotte eigenaar te zijn van het assessment-instrument en hieraan sturing te kunnen geven, afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Met de informatie van dit seminar zult u zich meer in de ‘driver seat’ voelen ten aanzien van assessments .

Het seminar wordt gegeven door mw. Marie-Anne Móron,  psycholoog en business partner van Advance en dhr. Jan Noordzij,  Managing Director van Advance.

In dit  seminar willen wij de volgende onderwerpen met u bespreken:
• De rol die een assessment heeft binnen het selectieproces (instroom) of ontwikkelingsproces (doorstroom);
• Hoe vertalen de Amerikaanse of Europese assessments en normeringen zich naar de Arubaanse situatie;
• Het verschil in opleidingsniveau en diploma’s van de kandidaat versus een soms lager gemeten werkniveau en (analytisch) denktempo;
• In hoeverre zijn de gemeten leiderschapscompetenties verder te ontwikkelen binnen uw organisatie.

Als afronding van deze seminar willen wij u graag uitnodigen om de  avond  af te sluiten met een gezellige borrel van 5pm tot  6.30pm.

Datum en tijd:
woensdag 4 oktober  3:00 tot 5:00, met aansluitend een borrel

Kosten:  AWG 270,00 per persoon      

 

Trackback from your site.

Our Address

Wayaca 31 A Oranjestad,

Aruba Tel: (297) 583-1338 Fax: (297) 583-8250