Human Resources Manager

Functie van strategisch denkend en opererend HR Manager met veel zelfstandigheid binnen een marktgerichte dynamische omgeving.

Job Description

Voor een grote organisatie met bedrijfsactiviteiten en personeel op de ABC-eilanden, zijn wij op zoek naar een strategisch ingestelde Human Resources Manager.

Als HR Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, invulling en uitvoering van de HR-bedrijfsstrategie en vertaling hiervan naar praktische meerjarenplannen, budget en beleid ten aanzien van de HR-instrumenten, functiehuis en administratie. Je adviseert Directie gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van HRM & organisatieontwikkeling. Je zult hierbij actief moeten inspelen op een moderne en dynamische bedrijfscultuur waar de klant centraal staat, en waar teamwork en individuele aandacht hand in hand gaan. Je analyseert trends en ontwikkelingen op HR-deelterreinen en neemt de nodige actie in overleg met betrokken leidinggevenden en/of externe dienstverleners. Hierbij is het van belang dat je goed kan schakelen tussen de strategische en beleidsmatige werkzaamheden versus de praktische situaties op de vloer. Je houdt toezicht op de juiste uitvoering van het personeelsbeleid door leidinggevenden en geeft waar nodig ondersteuning, training en coaching en bevordert zodoende een productief en gezond werkklimaat.

Verantwoordelijkheden

 • Maken van een vertaalslag van organisatiestrategie naar HR-beleid, processen, procedures en praktische richtlijnen;
 • Opzetten van en adviseren ten aanzien van HRM-instrumenten, inclusief functiehuis, personeelsbeheer, arbeidsmarktcommunicatie, performance management, arbeidsvoorwaarden en training & ontwikkeling;
 • Monitoren van de effectiviteit van de HR (werk)processen, signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen voor verbetering;
 • Adviseren aan Directie omtrent de interpretatie van arbeidswetgeving, personeelsreglement en arbeidsvoorwaarden;
 • Fungeren als Change Manager bij organisatorische veranderingsprocessen.
 • Opstellen, uitwerken en bewaken van een optimale manpowerplanning zowel op korte als lange termijn;
 • Toezien op effectieve werving- en selectieprocedures en trajecten ten behoeve van nieuwe personeelsleden;
 • Ondersteunen van leidinggevenden ten aanzien van Performance Management en speciale projecten;

Requirements

 • Afgeronde Masters-opleiding op gebied van HRM, organisatiekunde, bestuurskunde of aanverwante studierichting;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het HRM-vak;
 • Kennis van de ontwikkelingen op HRM-gebied en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Kennis van de verschillen in arbeidswetgeving en sociale wet- en regelgeving tussen de ABC-eilanden;
 • Kennis van en ervaring met Business Proces Management en geautomatiseerde personeelsinformatiesystemen;
 • Goede beheersing van de Office producten;
 • Aantoonbare passie voor het HR-vak en de mensen binnen de organisatie;
 • Zakelijke instelling, initiatiefvol karakter, moet projecten kunnen trekken en leiden;
 • Hoge mate van confidentialiteit, integriteit en discretie;
 • Effectieve advies-, communicatie- en presentatievaardigheden;
 • Professioneel niveau van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels;
 • Goede mondelinge vaardigheid in Nederlands, Engels en Papiamento.
Posted: 2 weeks ago

Do you have a question?

We are available on workdays between 8 am and 5 pm.

(297) 583-1338

send a email

Apply for this Job

Personal Details


Do you have a degree?

YesNo

Motivation letter

Your documents must be less than 1 MB and in .doc,.docx, .pdf, or .rtf formats