Secretaris Algemene Rekenkamer Aruba

Secretaris van de Algemene Rekenkamer van Aruba, de centrale spil in een cruciale organisatie binnen het Arubaanse staatsbestel.

Job Description

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat. Zij is op grond van de wet belast met het onderzoek naar het rechtmatig en doelmatig gebruik van de ontvangsten en uitgaven van het Land en van de door het Land gesubsidieerde instellingen en organisaties die overheidsmiddelen beheren. Zij werkt onafhankelijk van de Staten en de ministers. De Algemene Rekenkamer is zich de afgelopen jaren steeds duidelijker gaan positioneren binnen het democratisch bestel van Aruba en heeft haar visie in een strategisch beleidsplan neergelegd. Zij doet actueel onderzoek op basis waarvan relevante bestuurlijke adviezen aan Staten en ministers wordt gegeven. Bij de Algemene Rekenkamer bestaat momenteel de vacature van Secretaris.

De Secretaris is verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van het Secretariaat van de Algemene Rekenkamer, zijnde de ambtelijke organisatie. Hij/zij adviseert over de kwaliteitsaspecten van het onderzoek en rapporteert over het functioneren van de organisatie. Tevens speelt de secretaris een cruciale rol in het implementeren van de vernieuwingen en het ontwikkelen van medewerkers. Naar buiten toe voert de Secretaris regelmatig overleg met de directeuren van de diensten en instellingen waar de Algemene Rekenkamer controlebevoegdheid heeft. Belangrijke gesprekspartners zijn de directeur Directie Financiën, de directeur van de Centrale Accountantsdienst, de griffier van de Staten en de medewerkers van de minister. Er is ook contact met rekenkamers in de andere landen van het Koninkrijk over samenwerking en ondersteuning.

Requirements

  • Academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur in het bezit van afgeronde RA, AA, CPA opleiding en/of studie op gebied van bedrijfseconomie, recht, bestuurskunde of sociale wetenschappen;
  • Ruime management- en advieservaring in een organisatie van professionals;
  • Bij voorkeur ruime ervaring met het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en controlewerkzaamheden op het gebied van overheidsfinanciën, doelmatigheid en rechtmatigheid;
  • Ervaren en comfortabel in rol van coach om impulsen te geven aan veranderingen en implementatie van organisatorische vernieuwingsprocessen;
  • Teambuilder met sterke communicatieve vaardigheden en vaardig om mensen met elkaar in contact te brengen;
  • Zeer hoge standaard voor kwaliteit en zorgvuldigheid;
  • Goede antenne voor vraagstukken op het gebied van maatschappij, overheid en politiek;
  • Gericht op verbeteren van efficiëntie en effectiviteit door middel van kantoorautomatisering;
  • Professionele beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in word en geschrift.

Reacties kunnen gestuurd worden aan dhr. Jan Noordzij via email jan@advance-hrs.com. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen via (297) 583-1338. Op basis van een eerste oriënterend en vrijblijvend gesprek kunnen nadere afspraken omtrent de sollicitatieprocedure worden gemaakt.

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Posted: 6 days ago

Do you have a question?

We are available on workdays between 8 am and 5 pm.

(297) 583-1338

send a email

Apply for this Job

Personal Details


Do you have a degree?

YesNo

Motivation letter

Your documents must be less than 1 MB and in .doc,.docx, .pdf, or .rtf formats